Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 8 mars 2016 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 14.15 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

9. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy