Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 8. března 2016 - Štrasburk

10. Situace v Sýrii (rozprava)
CRE

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Sýrii (2016/2604(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Victor Boştinaru za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Janusz Korwin-Mikke – nezařazený poslanec, Mariya Gabriel, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Richard Howitt, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Nuttall, Anna Elżbieta Fotyga, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Petras Auštrevičius, Javier Couso Permuy, Alyn Smith, Paul Nuttall, Franz Obermayr, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, Bas Belder, Ivo Vajgl, Pier Antonio Panzeri, který odmítl otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gianluca Buonanno, Mirosław Piotrowski, Javier Nart, Afzal Khan, který odmítl otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gianluca Buonanno, Branislav Škripek, Ioan Mircea Paşcu a Arne Lietz, který odmítl otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gianluca Buonanno.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios, João Ferreira a Klaus Buchner.

Vystoupila Federica Mogherini.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí