Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 8. marts 2016 - Strasbourg

10. Situationen i Syrien (forhandling)
CRE

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Syrien (2016/2604(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, Janusz Korwin-Mikke, løsgænger, Mariya Gabriel, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Richard Howitt, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Nuttall, Anna Elżbieta Fotyga, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Petras Auštrevičius, Javier Couso Permuy, Alyn Smith, Paul Nuttall, Franz Obermayr, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, Bas Belder, Ivo Vajgl, Pier Antonio Panzeri, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Gianluca Buonanno, Mirosław Piotrowski, Javier Nart, Afzal Khan, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Gianluca Buonanno, Branislav Škripek, Ioan Mircea Paşcu, og Arne Lietz, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Gianluca Buonanno.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios, João Ferreira og Klaus Buchner.

Indlæg af Federica Mogherini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik