Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 8. maaliskuuta 2016 - Strasbourg

10. Syyrian tilanne (keskustelu)
CRE

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Syyrian tilanne (2016/2604(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Janusz Korwin-Mikke, Mariya Gabriel, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Richard Howitt, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Nuttall, Anna Elżbieta Fotyga, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Petras Auštrevičius, Javier Couso Permuy, Alyn Smith, Paul Nuttall, Franz Obermayr, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, Bas Belder, Ivo Vajgl, Pier Antonio Panzeri, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Gianluca Buonanno, Mirosław Piotrowski, Javier Nart, Afzal Khan, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Gianluca Buonanno, Branislav Škripek, Ioan Mircea Paşcu, ja Arne Lietz, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Gianluca Buonanno.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios, João Ferreira ja Klaus Buchner.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö