Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2016 m. kovo 8 d. - Strasbūras

10. Padėtis Sirijoje (diskusijos)
CRE

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Sirijoje (2016/2604(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, Janusz Korwin-Mikke, nepriklausomas Parlamento narys, Mariya Gabriel (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi, Richard Howitt (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Nuttall, Anna Elżbieta Fotyga (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Petras Auštrevičius, Javier Couso Permuy, Alyn Smith, Paul Nuttall, Franz Obermayr, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, Bas Belder, Ivo Vajgl, Pier Antonio Panzeri nesutiko, kad jam pateiktų mėlynosios kortelės klausimą Gianluca Buonanno, Mirosław Piotrowski, Javier Nart, Afzal Khan nesutiko, kad jam pateiktų mėlynosios kortelės klausimą Gianluca Buonanno), Branislav Škripek, Ioan Mircea Paşcu ir Arne Lietz nesutiko, kad jam pateiktų mėlynosios kortelės klausimą Gianluca Buonanno).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios, João Ferreira ir Klaus Buchner.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Diskusijos baigtos.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika