Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 8 marca 2016 r. - Strasburg

10. Sytuacja w Syrii (debata)
CRE

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Syrii (2016/2604(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Janusz Korwin-Mikke niezrzeszony, Mariya Gabriel, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyi'ego, Richard Howitt, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Nuttalla, Anna Elżbieta Fotyga, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Petras Auštrevičius, Javier Couso Permuy, Alyn Smith, Paul Nuttall, Franz Obermayr, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, Bas Belder, Ivo Vajgl, Pier Antonio Panzeri, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gianlukę Buonanno, Mirosław Piotrowski, Javier Nart, Afzal Khan, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gianlukę Buonanno, Branislav Škripek, Ioan Mircea Paşcu, i Arne Lietz, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gianlukę Buonanno.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios, João Ferreira i Klaus Buchner.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności