Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 8 martie 2016 - Strasbourg

10. Situația din Siria (dezbatere)
CRE

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Siria (2016/2604(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, Janusz Korwin-Mikke, neafiliat, Mariya Gabriel, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Richard Howitt, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Nuttall, Anna Elżbieta Fotyga, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Petras Auštrevičius, Javier Couso Permuy, Alyn Smith, Paul Nuttall, Franz Obermayr, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, Bas Belder, Ivo Vajgl, Pier Antonio Panzeri, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” Gianluca Buonanno, Mirosław Piotrowski, Javier Nart, Afzal Khan, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” Gianluca Buonanno, Branislav Škripek, Ioan Mircea Paşcu, și Arne Lietz, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” Gianluca Buonanno.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios, João Ferreira și Klaus Buchner.

A intervenit Federica Mogherini.

Dezbaterea s-a încheiat.

Notă juridică - Politica de confidențialitate