Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 8 mars 2016 - Strasbourg

10. Situationen i Syrien (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Syrien (2016/2604(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Janusz Korwin-Mikke, grupplös, Mariya Gabriel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Richard Howitt, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Nuttall, Anna Elżbieta Fotyga, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Petras Auštrevičius, Javier Couso Permuy, Alyn Smith, Paul Nuttall, Franz Obermayr, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, Bas Belder, Ivo Vajgl, Pier Antonio Panzeri, som avböjde en fråga ("blått kort") från Gianluca Buonanno, Mirosław Piotrowski, Javier Nart, Afzal Khan, som avböjde en fråga ("blått kort") från Gianluca Buonanno, Branislav Škripek, Ioan Mircea Paşcu, och Arne Lietz, som avböjde en fråga ("blått kort") från Gianluca Buonanno.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios, João Ferreira och Klaus Buchner.

Talare: Federica Mogherini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy