Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 8. března 2016 - Štrasburk

11. Sdělení o provádění evropského programu pro migraci (rozprava)
CRE

Prohlášení Komise: Sdělení o provádění evropského programu pro migraci (2016/2503(RSP))

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Frans Timmermans (první místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Monika Hohlmeier za skupinu PPE, Birgit Sippel za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, Timothy Kirkhope za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Cecilia Wikström za skupinu ALDE, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Laura Ferrara za skupinu EFDD, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Hilde Vautmans, Vicky Maeijer za skupinu ENF, Konstantinos Papadakis – nezařazený poslanec, António Marinho e Pinto k vedení rozpravy, Roberta Metsola, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Claude Moraes, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Jurek, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Malin Björk, Ska Keller, Kristina Winberg, Steeve Briois, Bruno Gollnisch, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Angel Dzhambazki, Elmar Brok, Josef Weidenholzer, Janice Atkinson, aby zvednutím modré karty položil otázku Elmaru Brokovi, který na otázku odpověděl, Jussi Halla-aho, Nathalie Griesbeck, Kostas Chrysogonos, Bodil Valero, Michał Marusik, Mariya Gabriel, Maria João Rodrigues, Beatrix von Storch, Marina Albiol Guzmán, Ernest Maragall, Janice Atkinson, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Sofia Sakorafa, Laurenţiu Rebega, Milan Zver, Elly Schlein, Neoklis Sylikiotis, Gianluca Buonanno, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Péter Niedermüller a Nikolaos Chountis.

PŘEDSEDNICTVÍ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
místopředsedkyně

Vystoupili: Kinga Gál, Cécile Kashetu Kyenge, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Miltiadis Kyrkos, Nadine Morano, Tomáš Zdechovský, Salvatore Domenico Pogliese, Anna Maria Corazza Bildt a Andrej Plenković.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Henna Virkkunen, Ana Gomes, Ilhan Kyuchyuk, João Ferreira, Igor Šoltes, Marek Jurek, Georgios Epitideios, Barbara Matera a Juan Fernando López Aguilar.

Vystoupil Dimitris Avramopoulos (člen Komise).

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí