Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 8. marts 2016 - Strasbourg

11. Meddelelse om gennemførelse af den europæiske dagsorden for migration (forhandling)
CRE

Redegørelse fra Kommissionen: Meddelelse om gennemførelse af den europæiske dagsorden for migration (2016/2503(RSP))

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Monika Hohlmeier for PPE-Gruppen, Birgit Sippel for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Laura Ferrara for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Hilde Vautmans, Vicky Maeijer for ENF-Gruppen, Konstantinos Papadakis, løsgænger, António Marinho e Pinto, om afviklingen af forhandlingen, Roberta Metsola, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Claude Moraes, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marek Jurek, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Malin Björk, Ska Keller, Kristina Winberg, Steeve Briois, Bruno Gollnisch, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Angel Dzhambazki, Elmar Brok, Josef Weidenholzer, Janice Atkinson, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Elmar Brok, som besvarede dette, Jussi Halla-aho, Nathalie Griesbeck, Kostas Chrysogonos, Bodil Valero, Michał Marusik, Mariya Gabriel, Maria João Rodrigues, Beatrix von Storch, Marina Albiol Guzmán, Ernest Maragall, Janice Atkinson, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Sofia Sakorafa, Laurenţiu Rebega, Milan Zver, Elly Schlein, Neoklis Sylikiotis, Gianluca Buonanno, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Péter Niedermüller og Nikolaos Chountis.

FORSÆDE: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
næstformand

Talere: Kinga Gál, Cécile Kashetu Kyenge, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Miltiadis Kyrkos, Nadine Morano, Tomáš Zdechovský, Salvatore Domenico Pogliese, Anna Maria Corazza Bildt og Andrej Plenković.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Henna Virkkunen, Ana Gomes, Ilhan Kyuchyuk, João Ferreira, Igor Šoltes, Marek Jurek, Georgios Epitideios, Barbara Matera og Juan Fernando López Aguilar.

Indlæg af Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik