Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. március 8., Kedd - Strasbourg

11. Közlemény az európai migrációs stratégia végrehajtásáról (vita)
CRE

A Bizottság nyilatkozata: Közlemény az európai migrációs stratégia végrehajtásáról (2016/2503(RSP))

ELNÖKÖL:
Ildikó GÁLL-PELCZ alelnök

Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Monika Hohlmeier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Birgit Sippel, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Timothy Kirkhope, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Laura Ferrara, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Hilde Vautmans, Vicky Maeijer, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Konstantinos Papadakis, független, António Marinho e Pinto, a viták lefolytatásáról, Roberta Metsola, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Claude Moraes, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marek Jurek, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Malin Björk, Ska Keller, Kristina Winberg, Steeve Briois, Bruno Gollnisch, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Angel Dzhambazki, Elmar Brok, Josef Weidenholzer, Janice Atkinson, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Elmar Brok, aki erre válaszol, Jussi Halla-aho, Nathalie Griesbeck, Kostas Chrysogonos, Bodil Valero, Michał Marusik, Mariya Gabriel, Maria João Rodrigues, Beatrix von Storch, Marina Albiol Guzmán, Ernest Maragall, Janice Atkinson, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Sofia Sakorafa, Laurenţiu Rebega, Milan Zver, Elly Schlein, Neoklis Sylikiotis, Gianluca Buonanno, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Péter Niedermüller és Nikolaos Chountis.

ELNÖKÖL:
Anneli JÄÄTTEENMÄKI alelnök

Felszólal: Kinga Gál, Cécile Kashetu Kyenge, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Miltiadis Kyrkos, Nadine Morano, Tomáš Zdechovský, Salvatore Domenico Pogliese, Anna Maria Corazza Bildt és Andrej Plenković.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Henna Virkkunen, Ana Gomes, Ilhan Kyuchyuk, João Ferreira, Igor Šoltes, Marek Jurek, Georgios Epitideios, Barbara Matera és Juan Fernando López Aguilar.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat