Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 8 martie 2016 - Strasbourg

11. Comunicare privind punerea în aplicare a Agendei europene privind migrația (dezbatere)
CRE

Declarație a Comisiei: Comunicare privind punerea în aplicare a Agendei europene privind migrația (2016/2503(RSP))

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Monika Hohlmeier, în numele Grupului PPE, Birgit Sippel, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Hilde Vautmans, Vicky Maeijer, în numele Grupului ENF, Konstantinos Papadakis, neafiliat, António Marinho e Pinto, cu privire la desfășurarea dezbaterilor, Roberta Metsola, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Claude Moraes, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marek Jurek, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Malin Björk, Ska Keller, Kristina Winberg, Steeve Briois, Bruno Gollnisch, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Angel Dzhambazki, Elmar Brok, Josef Weidenholzer, Janice Atkinson, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Elmar Brok, la care acesta a răspuns, Jussi Halla-aho, Nathalie Griesbeck, Kostas Chrysogonos, Bodil Valero, Michał Marusik, Mariya Gabriel, Maria João Rodrigues, Beatrix von Storch, Marina Albiol Guzmán, Ernest Maragall, Janice Atkinson, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Sofia Sakorafa, Laurenţiu Rebega, Milan Zver, Elly Schlein, Neoklis Sylikiotis, Gianluca Buonanno, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Péter Niedermüller și Nikolaos Chountis.

A PREZIDAT: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vicepreședintă

Au intervenit: Kinga Gál, Cécile Kashetu Kyenge, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Miltiadis Kyrkos, Nadine Morano, Tomáš Zdechovský, Salvatore Domenico Pogliese, Anna Maria Corazza Bildt și Andrej Plenković.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Henna Virkkunen, Ana Gomes, Ilhan Kyuchyuk, João Ferreira, Igor Šoltes, Marek Jurek, Georgios Epitideios, Barbara Matera și Juan Fernando López Aguilar.

A intervenit Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate