Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 8. marec 2016 - Strasbourg

11. Sprejeti sklep o upravljanju migracij (razprava)
CRE

Izjava Komisije: Sprejeti sklep o upravljanju migracij (2016/2503(RSP))

PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Monika Hohlmeier v imenu skupine PPE, Birgit Sippel v imenu skupine S&D, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić, Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE, Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, Laura Ferrara v imenu skupine EFDD, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Hilde Vautmans, Vicky Maeijer v imenu skupine ENF, Konstantinos Papadakis samostojni poslanec, António Marinho e Pinto o poteku razprave, Roberta Metsola, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Claude Moraes, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marek Jurek, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Malin Björk, Ska Keller, Kristina Winberg, Steeve Briois, Bruno Gollnisch, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Angel Dzhambazki, Elmar Brok, Josef Weidenholzer, Janice Atkinson, ki je z dvigom modrega kartončka postavila vprašanje Elmarju Broku, ki je nanj odgovoril, Jussi Halla-aho, Nathalie Griesbeck, Kostas Chrysogonos, Bodil Valero, Michał Marusik, Mariya Gabriel, Maria João Rodrigues, Beatrix von Storch, Marina Albiol Guzmán, Ernest Maragall, Janice Atkinson, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Sofia Sakorafa, Laurenţiu Rebega, Milan Zver, Elly Schlein, Neoklis Sylikiotis, Gianluca Buonanno, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Péter Niedermüller in Nikolaos Chountis.

PREDSEDSTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsednica

Govorili so Kinga Gál, Cécile Kashetu Kyenge, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Miltiadis Kyrkos, Nadine Morano, Tomáš Zdechovský, Salvatore Domenico Pogliese, Anna Maria Corazza Bildt in Andrej Plenković.

Po postopku "catch the eye" so govorili Henna Virkkunen, Ana Gomes, Ilhan Kyuchyuk, João Ferreira, Igor Šoltes, Marek Jurek, Georgios Epitideios, Barbara Matera in Juan Fernando López Aguilar.

Govoril je Dimitris Avramopoulos (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov