Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 8 март 2016 г. - Страсбург

12. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Председателят направи следното съобщение:

Препоръката на комисията TRAN да не се преставят възражения срещу мярка за изпълнение беше обявена на пленарното заседание в понеделник, 7 март 2016 г. (точка 5 от протокола от 7.3.2016 г).

Никой не се противопостави на тази препоръка в рамките на 24-часовия срок, определен в член 105, параграф 6 от Правилника за дейността.

Следователно тази препоръка се счита за приета и ще бъде публикувана в раздела „Приети текстове“ от пленарното заседание в сряда, 9 март 2016 г.

Правна информация - Политика за поверителност