Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 8. marts 2016 - Strasbourg

12. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Formanden afgav følgende meddelelse:

Henstillingen fra TRAN om ikke at gøre indsigelse mod en gennemførelsesforanstaltning var blevet meddelt på plenarmødet mandag den 7. marts 2016 (punkt 5 i protokollen af 7.3.2016).

Der var ikke blevet gjort nogen indsigelse mod denne henstilling inden for den frist på 24 timer, der er fastsat i forretningsordenens artikel 105, stk. 6.

Denne henstilling blev derfor betragtet som vedtaget, og afgørelsen ville blive offentliggjort i ”Vedtagne tekster” fra mødet onsdag den 9. marts 2016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik