Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 8 Μαρτίου 2016 - Στρασβούργο

12. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Η Πρόεδρος προβαίνει στην ακόλουθη ανακοίνωση:

Η σύσταση της επιτροπής TRAN να μη διατυπωθούν αντιρρήσεις σε ένα εκτελεστικό μέτρο ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια τη Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016 (σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.3.2016).

Δεν προβλήθηκε καμία αντίρρηση σε αυτή τη σύσταση εντός της προθεσμίας των 24 ωρών που προβλέπει το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού.

Κατά συνέπεια η εν λόγω σύσταση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί και θα δημοσιευθεί στα κείμενα που εγκρίθηκαν της συνεδρίασης της Τετάρτης 9 Μαρτίου 2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου