Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 8 maart 2016 - Straatsburg

12. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

De Voorzitter doet de volgende mededeling:

Op maandag 7 maart 2016 is in de plenaire vergadering kennis gegeven van een aanbeveling van de Commissie TRAN om geen bezwaar te maken tegen een ontwerpuitvoeringsmaatregel (punt 5 van de notulen van 7.3.2016).

Binnen de door artikel 105, lid 6, van het Reglement vastgelegde termijn van 24 uur is geen enkel bezwaar gemaakt tegen deze aanbeveling.

Bijgevolg wordt deze aanbeveling geacht te zijn goedgekeurd en het besluit zal worden gepubliceerd in de Aangenomen teksten van de vergadering van 9 maart 2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid