Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 8 mars 2016 - Strasbourg

12. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade följande:

Rekommendationen från TRAN-utskottet om att inte invända mot en genomförandeåtgärd hade meddelats i plenum måndagen den 7 mars 2016 (punkt 5 i protokollet av den 7.3.2016).

Inga invändningar hade framförts mot denna rekommendation inom den tidsfrist på 24 timmar som föreskrivs i artikel 105.6 i arbetsordningen.

Därmed anses denna rekommendation godkänd och kommer att offentliggöras i de antagna texterna från sammanträdet onsdagen den 9 mars 2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy