Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2005(ACI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0039/2016

Внесени текстове :

A8-0039/2016

Разисквания :

PV 08/03/2016 - 13
CRE 08/03/2016 - 13

Гласувания :

PV 09/03/2016 - 11.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0081

Протокол
Вторник, 8 март 2016 г. - Страсбург

13. Междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество (разискване)
CRE

Доклад относно сключването на Междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия [COM(2015)0215 - 2016/2005(ACI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016)

Danuta Maria Hübner представи доклада.

Изказаха се: Jeanine Hennis-Plasschaert (действащ председател на Съвета) и Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Esteban González Pons, от името на групата PPE, Richard Corbett, от името на групата S&D, Anthea McIntyre, от името на групата ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, от името на групата ALDE, Kostas Chrysogonos, от името на групата GUE/NGL, Pascal Durand, от името на групата Verts/ALE, Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD, Sophie Montel, от името на групата ENF, György Schöpflin, Mercedes Bresso, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Heidi Hautala, Tim Aker, Markus Pieper, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Anneleen Van Bossuyt, Max Andersson, Tadeusz Zwiefka, Vicky Ford, Pavel Svoboda, Емил Радев и Ruža Tomašić.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Pirkko Ruohonen-Lerner и João Ferreira.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Fabio Massimo Castaldo, Eleftherios Synadinos, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias и Paloma López Bermejo.

Изказаха се: Frans Timmermans, Jeanine Hennis-Plasschaert и Danuta Maria Hübner.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.7 от протокола от 9.3.2016 г.

Правна информация - Политика за поверителност