Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2005(ACI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0039/2016

Indgivne tekster :

A8-0039/2016

Forhandlinger :

PV 08/03/2016 - 13
CRE 08/03/2016 - 13

Afstemninger :

PV 09/03/2016 - 11.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0081

Protokol
Tirsdag den 8. marts 2016 - Strasbourg

13. Interinstitutionel aftale om bedre lovgivning (forhandling)
CRE

Betænkning om indgåelse af en interinstitutionel aftale om bedre lovgivning mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen [COM(2015)0215 - 2016/2005(ACI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016)

Danuta Maria Hübner forelagde betænkningen.

Talere: Jeanine Hennis-Plasschaert (formand for Rådet) og Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen).

Talere: Esteban González Pons for PPE-Gruppen, Richard Corbett for S&D-Gruppen, Anthea McIntyre for ECR-Gruppen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz for ALDE-Gruppen, Kostas Chrysogonos for GUE/NGL-Gruppen, Pascal Durand for Verts/ALE-Gruppen, Isabella Adinolfi for EFDD-Gruppen, Sophie Montel for ENF-Gruppen, György Schöpflin, Mercedes Bresso, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Heidi Hautala, Tim Aker, Markus Pieper, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Anneleen Van Bossuyt, Max Andersson, Tadeusz Zwiefka, Vicky Ford, Pavel Svoboda, Emil Radev og Ruža Tomašić.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Pirkko Ruohonen-Lerner og João Ferreira.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Fabio Massimo Castaldo, Eleftherios Synadinos, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias og Paloma López Bermejo.

Talere: Frans Timmermans, Jeanine Hennis-Plasschaert og Danuta Maria Hübner.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.7 i protokollen af 9.3.2016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik