Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2005(ACI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0039/2016

Esitatud tekstid :

A8-0039/2016

Arutelud :

PV 08/03/2016 - 13
CRE 08/03/2016 - 13

Hääletused :

PV 09/03/2016 - 11.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0081

Protokoll
Teisipäev, 8. märts 2016 - Strasbourg

13. Paremat õigusloomet käsitlev institutsioonidevaheline kokkulepe (arutelu)
CRE

Raport Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppe sõlmimise kohta [COM(2015)0215 - 2016/2005(ACI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016)

Danuta Maria Hübner tutvustas raportit.

Sõna võtsid Jeanine Hennis-Plasschaert (nõukogu eesistuja) ja Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident).

Sõna võtsid Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel, Richard Corbett fraktsiooni S&D nimel, Anthea McIntyre fraktsiooni ECR nimel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz fraktsiooni ALDE nimel, Kostas Chrysogonos fraktsiooni GUE/NGL nimel, Pascal Durand fraktsiooni Verts/ALE nimel, Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel, Sophie Montel fraktsiooni ENF nimel, György Schöpflin, Mercedes Bresso, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Heidi Hautala, Tim Aker, Markus Pieper, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Anneleen Van Bossuyt, Max Andersson, Tadeusz Zwiefka, Vicky Ford, Pavel Svoboda, Emil Radev ja Ruža Tomašić.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Pirkko Ruohonen-Lerner ja João Ferreira.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Fabio Massimo Castaldo, Eleftherios Synadinos, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias ja Paloma López Bermejo.

Sõna võtsid Frans Timmermans, Jeanine Hennis-Plasschaert ja Danuta Maria Hübner.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 9.3.2016 protokollipunkt 11.7.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika