Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2005(ACI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0039/2016

Ingediende teksten :

A8-0039/2016

Debatten :

PV 08/03/2016 - 13
CRE 08/03/2016 - 13

Stemmingen :

PV 09/03/2016 - 11.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0081

Notulen
Dinsdag 8 maart 2016 - Straatsburg

13. Interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven" (debat)
CRE

Verslag over de sluiting van een interinstitutioneel akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie over beter wetgeven [COM(2015)0215 - 2016/2005(ACI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016)

Danuta Maria Hübner leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Jeanine Hennis-Plasschaert (fungerend voorzitter van de Raad) en Frans Timmermans (eerste vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, Richard Corbett, namens de S&D-Fractie, Anthea McIntyre, namens de ECR-Fractie, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, namens de ALDE-Fractie, Kostas Chrysogonos, namens de GUE/NGL-Fractie, Pascal Durand, namens de Verts/ALE-Fractie, Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie, Sophie Montel, namens de ENF-Fractie, György Schöpflin, Mercedes Bresso, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Heidi Hautala, Tim Aker, Markus Pieper, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Anneleen Van Bossuyt, Max Andersson, Tadeusz Zwiefka, Vicky Ford, Pavel Svoboda, Emil Radev en Ruža Tomašić.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Pirkko Ruohonen-Lerner en João Ferreira.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Fabio Massimo Castaldo, Eleftherios Synadinos, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias en Paloma López Bermejo.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans, Jeanine Hennis-Plasschaert en Danuta Maria Hübner.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.7 van de notulen van 9.3.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid