Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2005(ACI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0039/2016

Teksty złożone :

A8-0039/2016

Debaty :

PV 08/03/2016 - 13
CRE 08/03/2016 - 13

Głosowanie :

PV 09/03/2016 - 11.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0081

Protokół
Wtorek, 8 marca 2016 r. - Strasburg

13. Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie zawarcia przez Parlament Europejski, Radę Unii Europejskiej i Komisję Europejską porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa [COM(2015)0215 - 2016/2005(ACI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawczyni: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016)

Danuta Maria Hübner przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Jeanine Hennis-Plasschaert (urzędująca przewodnicząca Rady) i Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Esteban González Pons w imieniu grupy PPE, Richard Corbett w imieniu grupy S&D, Anthea McIntyre w imieniu grupy ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz w imieniu grupy ALDE, Kostas Chrysogonos w imieniu grupy GUE/NGL, Pascal Durand w imieniu grupy Verts/ALE, Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD, Sophie Montel w imieniu grupy ENF, György Schöpflin, Mercedes Bresso, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Heidi Hautala, Tim Aker, Markus Pieper, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Anneleen Van Bossuyt, Max Andersson, Tadeusz Zwiefka, Vicky Ford, Pavel Svoboda, Emil Radev i Ruža Tomašić.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Pirkko Ruohonen-Lerner i João Ferreira.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Fabio Massimo Castaldo, Eleftherios Synadinos, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias i Paloma López Bermejo.

Głos zabrali: Frans Timmermans, Jeanine Hennis-Plasschaert i Danuta Maria Hübner.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.7 protokołu z dnia 9.3.2016.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności