Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2005(ACI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0039/2016

Predkladané texty :

A8-0039/2016

Rozpravy :

PV 08/03/2016 - 13
CRE 08/03/2016 - 13

Hlasovanie :

PV 09/03/2016 - 11.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0081

Zápisnica
Utorok, 8. marca 2016 - Štrasburg

13. Medziinštitucionálna dohoda o lepšej tvorbe práva (rozprava)
CRE

Správa o uzatvorení medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o lepšej tvorbe práva [COM(2015)0215 - 2016/2005(ACI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajkyňa: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016)

Danuta Maria Hübner uviedla správu.

Vystúpili títo poslanci: Jeanine Hennis-Plasschaert (úradujúca predsedníčka Rady) a Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Esteban González Pons v mene skupiny PPE, Richard Corbett v mene skupiny S&D, Anthea McIntyre v mene skupiny ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz v mene skupiny ALDE, Kostas Chrysogonos v mene skupiny GUE/NGL, Pascal Durand v mene skupiny Verts/ALE, Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD, Sophie Montel v mene skupiny ENF, György Schöpflin, Mercedes Bresso, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Heidi Hautala, Tim Aker, Markus Pieper, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Anneleen Van Bossuyt, Max Andersson, Tadeusz Zwiefka, Vicky Ford, Pavel Svoboda, Emil Radev a Ruža Tomašić.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Pirkko Ruohonen-Lerner a João Ferreira.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Fabio Massimo Castaldo, Eleftherios Synadinos, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias a Paloma López Bermejo.

Vystúpili títo poslanci: Frans Timmermans, Jeanine Hennis-Plasschaert a Danuta Maria Hübner.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.7 zápisnice zo dňa 9.3.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia