Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2005(ACI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0039/2016

Ingivna texter :

A8-0039/2016

Debatter :

PV 08/03/2016 - 13
CRE 08/03/2016 - 13

Omröstningar :

PV 09/03/2016 - 11.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0081

Protokoll
Tisdagen den 8 mars 2016 - Strasbourg

13. Interinstitutionellt avtal om bättre lagstiftning (debatt)
CRE

Betänkande om ingående av ett interinstitutionellt avtal om bättre lagstiftning mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen [COM(2015)0215 - 2016/2005(ACI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016)

Danuta Maria Hübner redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jeanine Hennis-Plasschaert (rådets tjänstgörande ordförande) och Frans Timmermans (förste vice ordförande för kommissionen).

Talare: Esteban González Pons för PPE-gruppen, Richard Corbett för S&D-gruppen, Anthea McIntyre för ECR-gruppen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz för ALDE-gruppen, Kostas Chrysogonos för GUE/NGL-gruppen, Pascal Durand för Verts/ALE-gruppen, Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen, Sophie Montel för ENF-gruppen, György Schöpflin, Mercedes Bresso, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Heidi Hautala, Tim Aker, Markus Pieper, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Anneleen Van Bossuyt, Max Andersson, Tadeusz Zwiefka, Vicky Ford, Pavel Svoboda, Emil Radev och Ruža Tomašić.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Pirkko Ruohonen-Lerner och João Ferreira.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Fabio Massimo Castaldo, Eleftherios Synadinos, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias och Paloma López Bermejo.

Talare: Frans Timmermans, Jeanine Hennis-Plasschaert och Danuta Maria Hübner.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.7 i protokollet av den 9.3.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy