Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 8. märts 2016 - Strasbourg

14. Töötajate lähetamine (arutelu)
CRE

Komisjoni avaldus: Töötajate lähetamine (2016/2605(RSP))

Marianne Thyssen (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid David Casa fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Jutta Steinruck fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sven Schulze, Anthea McIntyre, fraktsiooni ECR nimel, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Tim Aker, David Casa arutelu läbiviimise teemal, Martina Dlabajová fraktsiooni ALDE nimel, Thomas Händel fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tim Aker fraktsiooni EFDD nimel, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Kosma Złotowski, Marian Harkin, Patrick Le Hyaric, Terry Reintke, Laura Agea, Sven Schulze, Marita Ulvskog, Paloma López Bermejo, Karima Delli, Jeroen Lenaers, Siôn Simon, Evelyn Regner ja Brando Benifei.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Tom Vandenkendelaere, Sergio Gaetano Cofferati, Notis Marias, Tania González Peñas, Elisabeth Morin-Chartier, Pirkko Ruohonen-Lerner ja Csaba Sógor.

Sõna võttis Marianne Thyssen.

Arutelu lõpetati.

Sõna võttis Jérôme Lavrilleux.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika