Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 8. ožujka 2016. - Strasbourg

14. Upućivanje radnika (rasprava)
CRE

Izjava Komisije: Upućivanje radnika (2016/2605(RSP))

Marianne Thyssen (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su: David Casa, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Jutta Steinruck, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Sven Schulze, Anthea McIntyre, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koja odbija pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Tim Aker, David Casa, o tijeku rasprave, Martina Dlabajová, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Thomas Händel, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jean Lambert, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Tim Aker, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Kosma Złotowski, Marian Harkin, Patrick Le Hyaric, Terry Reintke, Laura Agea, Sven Schulze, Marita Ulvskog, Paloma López Bermejo, Karima Delli, Jeroen Lenaers, Siôn Simon, Evelyn Regner i Brando Benifei.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Tom Vandenkendelaere, Sergio Gaetano Cofferati, Notis Marias, Tania González Peñas, Elisabeth Morin-Chartier, Pirkko Ruohonen-Lerner i Csaba Sógor.

Govorila je Marianne Thyssen.

Rasprava je zaključena.

Govorio je Jérôme Lavrilleux.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti