Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 8 marca 2016 r. - Strasburg

14. Delegowanie pracowników (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Delegowanie pracowników (2016/2605(RSP))

Marianne Thyssen (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: David Casa w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyi'ego, Jutta Steinruck w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Svena Schulze, Anthea McIntyre, w imieniu grupy ECR, która nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tima Akera, David Casa, w sprawie przebiegu debaty, Martina Dlabajová w imieniu grupy ALDE, Thomas Händel w imieniu grupy GUE/NGL, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Tim Aker w imieniu grupy EFDD, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Kosma Złotowski, Marian Harkin, Patrick Le Hyaric, Terry Reintke, Laura Agea, Sven Schulze, Marita Ulvskog, Paloma López Bermejo, Karima Delli, Jeroen Lenaers, Siôn Simon, Evelyn Regner i Brando Benifei.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Tom Vandenkendelaere, Sergio Gaetano Cofferati, Notis Marias, Tania González Peñas, Elisabeth Morin-Chartier, Pirkko Ruohonen-Lerner i Csaba Sógor.

Głos zabrał Marianne Thyssen.

Debata została zamknięta.

Głos zabrał Jérôme Lavrilleux.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności