Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/3024(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000034/2016

Внесени текстове :

O-000034/2016 (B8-0117/2016)

Разисквания :

PV 08/03/2016 - 15
CRE 08/03/2016 - 15

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Вторник, 8 март 2016 г. - Страсбург

15. Какво означава рейтинг „ААА“ в социалната сфера? (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос с искане за устен отговор (O-000034/2016), зададен от Thomas Händel, от името на комисията EMPL, към Комисията: Какво означава рейтинг „ААА“ в социалната сфера? (2015/3024(RSP)) (B8-0117/2016)

Thomas Händel разви въпроса.

Marianne Thyssen (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказа се David Casa, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се: Jutta Steinruck, от името на групата S&D, Arne Gericke, от името на групата ECR, Enrique Calvet Chambon, от името на групата ALDE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Laura Agea, от името на групата EFDD, Dominique Martin, от името на групата ENF, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, Elisabeth Morin-Chartier, Marita Ulvskog, Verónica Lope Fontagné, Agnes Jongerius, Csaba Sógor, Георги Пирински, Claude Rolin, Elena Gentile, Anne Sander, Guillaume Balas, Romana Tomc, Flavio Zanonato, Jérôme Lavrilleux, Sergio Gutiérrez Prieto, Michaela Šojdrová, Siôn Simon и Tom Vandenkendelaere.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Danuta Jazłowiecka, Julie Ward, Notis Marias, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Jean-Paul Denanot и Stanislav Polčák.

Изказа се Marianne Thyssen.

Разискването приключи.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Правна информация - Политика за поверителност