Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/3024(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000034/2016

Předložené texty :

O-000034/2016 (B8-0117/2016)

Rozpravy :

PV 08/03/2016 - 15
CRE 08/03/2016 - 15

Hlasování :

Přijaté texty :


Zápis
Úterý, 8. března 2016 - Štrasburk

15. Co se rozumí sociálním ratingem AAA? (rozprava)
Doslovné záznamy

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000034/2016), kterou pokládá Thomas Händel za výbor EMPL Komisi: Co se rozumí sociálním ratingem AAA? (2015/3024(RSP)) (B8-0117/2016)

Thomas Händel rozvinul otázku.

Marianne Thyssen (členka Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupil David Casa za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Jutta Steinruck za skupinu S&D, Arne Gericke za skupinu ECR, Enrique Calvet Chambon za skupinu ALDE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Laura Agea za skupinu EFDD, Dominique Martin za skupinu ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, Elisabeth Morin-Chartier, Marita Ulvskog, Verónica Lope Fontagné, Agnes Jongerius, Csaba Sógor, Georgi Pirinski, Claude Rolin, Elena Gentile, Anne Sander, Guillaume Balas, Romana Tomc, Flavio Zanonato, Jérôme Lavrilleux, Sergio Gutiérrez Prieto, Michaela Šojdrová, Siôn Simon a Tom Vandenkendelaere.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Danuta Jazłowiecka, Julie Ward, Notis Marias, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Jean-Paul Denanot a Stanislav Polčák.

Vystoupila Marianne Thyssen.

Rozprava skončila.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Právní upozornění - Ochrana soukromí