Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/3024(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000034/2016

Ingediende teksten :

O-000034/2016 (B8-0117/2016)

Debatten :

PV 08/03/2016 - 15
CRE 08/03/2016 - 15

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Dinsdag 8 maart 2016 - Straatsburg

15. Wat is de "sociale triple A"-rating? (debat)
Volledige verslagen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000034/2016) van Thomas Händel, namens de Commissie EMPL, aan de Commissie: Wat is een "sociale triple A-rating"? (2015/3024(RSP)) (B8-0117/2016)

Thomas Händel licht de vraag toe.

Marianne Thyssen (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door David Casa, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jutta Steinruck, namens de S&D-Fractie, Arne Gericke, namens de ECR-Fractie, Enrique Calvet Chambon, namens de ALDE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Agea, namens de EFDD-Fractie, Dominique Martin, namens de ENF-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, Elisabeth Morin-Chartier, Marita Ulvskog, Verónica Lope Fontagné, Agnes Jongerius, Csaba Sógor, Georgi Pirinski, Claude Rolin, Elena Gentile, Anne Sander, Guillaume Balas, Romana Tomc, Flavio Zanonato, Jérôme Lavrilleux, Sergio Gutiérrez Prieto, Michaela Šojdrová, Siôn Simon en Tom Vandenkendelaere.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Danuta Jazłowiecka, Julie Ward, Notis Marias, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Jean-Paul Denanot en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen.

Het debat wordt gesloten.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Juridische mededeling - Privacybeleid