Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/3024(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000034/2016

Teksty złożone :

O-000034/2016 (B8-0117/2016)

Debaty :

PV 08/03/2016 - 15
CRE 08/03/2016 - 15

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Wtorek, 8 marca 2016 r. - Strasburg

15. Co oznacza rating AAA w obszarze polityki społecznej? (debata)
Pełne sprawozdanie

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000034/2016), które skierował Thomas Händel, w imieniu komisji EMPL, do Komisji: Czym jest rating społeczny na poziomie AAA? (2015/3024(RSP)) (B8-0117/2016)

Thomas Händel rozwinął pytanie.

Marianne Thyssen (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrał David Casa w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Jutta Steinruck w imieniu grupy S&D, Arne Gericke w imieniu grupy ECR, Enrique Calvet Chambon w imieniu grupy ALDE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Agea w imieniu grupy EFDD, Dominique Martin w imieniu grupy ENF, Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony, Elisabeth Morin-Chartier, Marita Ulvskog, Verónica Lope Fontagné, Agnes Jongerius, Csaba Sógor, Georgi Pirinski, Claude Rolin, Elena Gentile, Anne Sander, Guillaume Balas, Romana Tomc, Flavio Zanonato, Jérôme Lavrilleux, Sergio Gutiérrez Prieto, Michaela Šojdrová, Siôn Simon i Tom Vandenkendelaere.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Danuta Jazłowiecka, Julie Ward, Notis Marias, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Jean-Paul Denanot i Stanislav Polčák.

Głos zabrał Marianne Thyssen.

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności