Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/3024(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000034/2016

Predkladané texty :

O-000034/2016 (B8-0117/2016)

Rozpravy :

PV 08/03/2016 - 15
CRE 08/03/2016 - 15

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Utorok, 8. marca 2016 - Štrasburg

15. Čo je sociálny rating AAA? (rozprava)
Doslovný zápis

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000034/2016) , ktorú položil Thomas Händel, v mene výboru EMPL, pre Komisiu: Čo je to sociálny rating AAA? (2015/3024(RSP)) (B8-0117/2016)

Thomas Händel rozvinul otázku.

Marianne Thyssen (členka Komisie) odpovedala na otázku.

V rozprave vystúpil David Casa v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Jutta Steinruck v mene skupiny S&D, Arne Gericke v mene skupiny ECR, Enrique Calvet Chambon v mene skupiny ALDE, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Laura Agea v mene skupiny EFDD, Dominique Martin v mene skupiny ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, Elisabeth Morin-Chartier, Marita Ulvskog, Verónica Lope Fontagné, Agnes Jongerius, Csaba Sógor, Georgi Pirinski, Claude Rolin, Elena Gentile, Anne Sander, Guillaume Balas, Romana Tomc, Flavio Zanonato, Jérôme Lavrilleux, Sergio Gutiérrez Prieto, Michaela Šojdrová, Siôn Simon a Tom Vandenkendelaere.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Danuta Jazłowiecka, Julie Ward, Notis Marias, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Jean-Paul Denanot a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen.

Rozprava sa skončila.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia