Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2004(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0036/2016

Ingivna texter :

A8-0036/2016

Debatter :

PV 08/03/2016 - 17
CRE 08/03/2016 - 17

Omröstningar :

PV 09/03/2016 - 11.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0080

Protokoll
Tisdagen den 8 mars 2016 - Strasbourg

17. Riktlinjer för budgetåret 2017 - avsnitt III (debatt)
CRE

Betänkande om de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av budgeten 2017, avsnitt III – kommissionen [2016/2004(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jens Geier (A8-0036/2016)

Jens Geier redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Kristalina Georgieva (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Siegfried Mureşan för PPE-gruppen, Isabelle Thomas för S&D-gruppen, Richard Ashworth för ECR-gruppen, Gérard Deprez för ALDE-gruppen, Liadh Ní Riada för GUE/NGL-gruppen, Ernest Maragall för Verts/ALE-gruppen, Marco Zanni för EFDD-gruppen, Auke Zijlstra för ENF-gruppen, José Manuel Fernandes, Vladimír Maňka, Zbigniew Kuźmiuk, Jonathan Arnott, Marian-Jean Marinescu, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Jean-Paul Denanot, Paul Rübig, Daniele Viotti, Andrey Novakov och Victor Negrescu.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Krzysztof Hetman och Notis Marias.

Talare: Kristalina Georgieva och Jens Geier.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.6 i protokollet av den 9.3.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy