Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Вторник, 8 март 2016 г. - Страсбург
 1.Откриване на годишната сесия
 2.Откриване на заседанието
 3.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 4.Социално-икономическото положение на жените в Европа (разискване)
 5.Положението на жените бежанци и жените, търсещи убежище, в ЕС (разискване)
 6.Време за гласуване
  
6.1.Здравеопазване на животните ***II (гласуване)
  
6.2.Схема за помощ за предлагане на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения ***I (гласуване)
  
6.3.Достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата ***I (гласуване)
  
6.4.Хармонизирани индекси на потребителските цени ***I (гласуване)
  
6.5.Годишен доклад за 2014 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – Борба срещу измамите (гласуване)
  
6.6.Интегриране на принципа на равенство между половете в работата на Европейския парламент (гласуване)
  
6.7.Положението на жените бежанци и жените, търсещи убежище, в ЕС (гласуване)
 7.Обяснениe на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Положението в Сирия (разискване)
 11.Съобщение относно изпълнението на европейската програма за миграцията (разискване)
 12.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 13.Междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество (разискване)
 14.Командироване на работници и служители (разискване)
 15.Какво означава рейтинг „ААА“ в социалната сфера? (разискване)
 16.Процесуални гаранции за децата, заподозрени или обвиняеми по наказателни производства ***I (разискване)
 17.Насоки за бюджета за 2017 г. - Раздел III (разискване)
 18.Дневен ред на следващото заседание
 19.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (186 kb) Присъствен списък (65 kb)    Поименни гласувания (3959 kb) 
 
Протокол (199 kb) Присъствен списък (37 kb) Резултати от различните гласувания (45 kb) Поименни гласувания (189 kb) 
 
Протокол (291 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от различните гласувания (814 kb) Поименни гласувания (3415 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност