Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Tirsdag den 8. marts 2016 - Strasbourg
 1.Åbning af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 4.Den socioøkonomiske situation for kvinder i Europa (forhandling)
 5.Situationen for kvindelige flygtninge og asylansøgere i EU (forhandling)
 6.Afstemningstid
  6.1.Dyresundhed ***II (afstemning)
  6.2.Støtteordning for uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk i uddannelsesinstitutioner ***I (afstemning)
  6.3.Adgang til markedet for havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne ***I (afstemning)
  6.4.Harmoniserede forbrugerprisindekser ***I (afstemning)
  6.5.Årsrapport 2014 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – Bekæmpelse af svig (afstemning)
  6.6.Integrering af kønsaspektet i Europa-Parlamentets arbejde (afstemning)
  6.7.Situationen for kvindelige flygtninge og asylansøgere i EU (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.Situationen i Syrien (forhandling)
 11.Meddelelse om gennemførelse af den europæiske dagsorden for migration (forhandling)
 12.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 13.Interinstitutionel aftale om bedre lovgivning (forhandling)
 14.Udstationering af arbejdstagere (forhandling)
 15.Hvad er en social AAA-vurdering? (forhandling)
 16.Retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkt eller tiltalt i straffesager ***I (forhandling)
 17.Retningslinjer for budgettet for 2017 - Sektion III (forhandling)
 18.Dagsorden for næste møde
 19.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (158 kb) Tilstedeværelsesliste (65 kb)    Afstemning ved navneopråb (3959 kb) 
 
Protokol (181 kb) Tilstedeværelsesliste (37 kb) Afstemningsresultater (42 kb) Afstemning ved navneopråb (186 kb) 
 
Protokol (264 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (673 kb) Afstemning ved navneopråb (3259 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik