Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Minuti
It-Tlieta, 8 ta' Marzu 2016 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-sessjoni annwali
 2.Ftuħ tas-seduta
 3.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Is-sitwazzjoni soċjoekonomika tan-nisa fl-Ewropa (dibattitu)
 5.Is-sitwazzjoni tan-nisa rifuġjati u li jfittxu l-asil fl-UE (dibattitu)
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  6.1.Is-Saħħa tal-Annimali ***II (votazzjoni)
  6.2.Skema għall-għajnuna għall-provvista ta’ frott u ħaxix, banana u ħalib fl-istabbilimenti edukattivi ***I (votazzjoni)
  6.3.L-aċċess għas-suq ta' servizzi portwarji u t-trasparenza finanzjarja tal-portijiet ***I (votazzjoni)
  6.4.L-indiċijiet armonizzati tal-prezzijiet għall-konsumatur ***I (votazzjoni)
  6.5.Rapport Annwali 2014 dwar il-Protezzjoni tal-Interessi Finanzjarji tal-UE - Ġlieda kontra l-frodi (votazzjoni)
  6.6.L-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fil-ħidma tal-Parlament Ewropew (votazzjoni)
  6.7.Is-sitwazzjoni tan-nisa rifuġjati u li jfittxu l-asil fl-UE (votazzjoni)
 7.Spjegazzjonijiet tal-vot
 8.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 9.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 10.Is-sitwazzjoni fis-Sirja (dibattitu)
 11.Komunikazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-aġenda Ewropea dwar il-migrazzjoni (dibattitu)
 12.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 13.Ftehim interistituzzjonali dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (dibattitu)
 14.L-istazzjonar ta' ħaddiema (dibattitu)
 15.X'inhi l-"A Tripla Soċjali"? (dibattitu)
 16.Salvagwardji proċedurali għat-tfal issuspettati jew mixlija fi proċedimenti kriminali ***I (dibattitu)
 17.Linji gwida għall-Baġit 2017 - Taqsima III (dibattitu)
 18.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 19.Għeluq tas-seduta
 Lista tal-Membri preżenti
Minuti (169 kb)  Lista tal-Membri preżenti (65 kb)
 
Minuti (197 kb)  Lista tal-Membri preżenti (37 kb)  Riżultati tal-votazzjonijiet (43 kb)  Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (187 kb)
 
Minuti (271 kb)  Lista tal-Membri preżenti (64 kb)  Riżultati tal-votazzjonijiet (863 kb)  Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (3338 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza