Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Wtorek, 8 marca 2016 r. - Strasburg
 1.Otwarcie sesji rocznej
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 4.Społeczno-gospodarcza sytuacja kobiet w Europie (debata)
 5.Sytuacja uchodźczyń i kobiet ubiegających się o azyl w UE (debata)
 6.Głosowanie
  
6.1.Zdrowie zwierząt ***II (głosowanie)
  
6.2.Program pomocy na rzecz dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych ***I (głosowanie)
  
6.3.Dostęp do rynku usług portowych i przejrzystość finansowa portów ***I (głosowanie)
  
6.4.Harmonizacja wskaźników cen konsumpcyjnych ***I (głosowanie)
  
6.5.Sprawozdanie roczne za rok 2014 dotyczące ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej – zwalczanie nadużyć finansowych (głosowanie)
  
6.6.Uwzględnianie aspektu płci w pracach Parlamentu Europejskiego (głosowanie)
  
6.7.Sytuacja uchodźczyń i kobiet ubiegających się o azyl w UE (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 8.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 9.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Sytuacja w Syrii (debata)
 11.Komunikat w sprawie wdrożenia Europejskiego programu w zakresie migracji (debata)
 12.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 13.Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa (debata)
 14.Delegowanie pracowników (debata)
 15.Co oznacza rating AAA w obszarze polityki społecznej? (debata)
 16.Gwarancje procesowe dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym ***I (debata)
 17.Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2017 – sekcja 3 (debata)
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia
 19.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (166 kb) Lista obecności (65 kb)    Wyniki głosowań imiennych (3959 kb) 
 
Protokół (78 kb) Lista obecności (37 kb) Wyniki głosowania (49 kb) Wyniki głosowań imiennych (140 kb) 
 
Protokół (269 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (814 kb) Wyniki głosowań imiennych (3323 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności