Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Utorok, 8. marca 2016 - Štrasburg
 1.Otvorenie zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 4.Sociálno-ekonomická situácia žien v Európe (rozprava)
 5.Situácia utečeniek a žiadateliek o azyl v EÚ (rozprava)
 6.Hlasovanie
  
6.1.Zdravie zvierat ***II (hlasovanie)
  
6.2.Program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach ***I (hlasovanie)
  
6.3.Prístup na trh s prístavnými službami a finančná transparentnosť prístavov ***I (hlasovanie)
  
6.4.Harmonizované indexy spotrebiteľských cien ***I (hlasovanie)
  
6.5.Výročná správa za rok 2014 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom (hlasovanie)
  
6.6.Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v práci Európskeho parlamentu (hlasovanie)
  
6.7.Situácia utečeniek a žiadateliek o azyl v EÚ (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Situácia v Sýrii (rozprava)
 11.Oznámenie o vykonávaní európskej migračnej agendy (rozprava)
 12.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 13.Medziinštitucionálna dohoda o lepšej tvorbe práva (rozprava)
 14.Vysielanie pracovníkov (rozprava)
 15.Čo je sociálny rating AAA? (rozprava)
 16.Procesné záruky pre deti podozrivé alebo obvinené v trestnom konaní ***I (rozprava)
 17.Usmernenia pre rozpočet na rok 2017 – Oddiel III (rozprava)
 18.Program rokovania na nasledujúci deň
 19.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (166 kb) Prezenčná listina (65 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (3959 kb) 
 
Zápisnica (195 kb) Prezenčná listina (37 kb) Výsledky hlasovania (45 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (186 kb) 
 
Zápisnica (268 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovania (785 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (3402 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia