Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Tisdagen den 8 mars 2016 - Strasbourg
 1.Öppnande av den årliga sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 4.Den socioekonomiska situationen för kvinnor i Europa (debatt)
 5.Situationen för kvinnliga flyktingar och asylsökande i EU (debatt)
 6.Omröstning
  
6.1.Djurhälsa ***II (omröstning)
  
6.2.Stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk i skolor ***I (omröstning)
  
6.3.Tillträde till marknaden för hamntjänster och finansiell insyn i hamnar ***I (omröstning)
  
6.4.Harmoniserade index för konsumentpriser ***I (omröstning)
  
6.5.Årsrapporten för 2014 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (omröstning)
  
6.6.Jämställdhetsintegrering av Europaparlamentets arbete (omröstning)
  
6.7.Situationen för kvinnliga flyktingar och asylsökande i EU (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Situationen i Syrien (debatt)
 11.Meddelande om genomförande av den europeiska migrationsagendan (debatt)
 12.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 13.Interinstitutionellt avtal om bättre lagstiftning (debatt)
 14.Utstationering av arbetstagare (debatt)
 15.Vad är ett socialt AAA-kreditbetyg? (debatt)
 16.Rättssäkerhetsgarantier för barn som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden ***I (debatt)
 17.Riktlinjer för budgetåret 2017 - avsnitt III (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde
 19.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (168 kb) Närvarolista (65 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (3959 kb) 
 
Protokoll (180 kb) Närvarolista (37 kb) Omröstningsresultat (42 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (188 kb) 
 
Protokoll (260 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (663 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (3334 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy