Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 9. března 2016 - Štrasburk

2. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy aktů v přenesené pravomoci:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o stanovení regulačních technických norem týkajících se kritérií, postupu a požadavků pro zavedení uznávaného tržního postupu a požadavků na jeho zachování, ukončení nebo změnu podmínek jeho uznání (C(2016)01087 - 2016/2597(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 26. února 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 673/2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických (C(2016)01092 - 2016/2598(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 26. února 2016
předáno příslušnému výboru: INTA

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy pro povinnost clearingu (C(2016)01165 - 2016/2601(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 1. března 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro obsah oznámení, která mají být předkládána příslušným orgánům, a sestavování, zveřejňování a vedení seznamu oznámení (C(2016)01224 - 2016/2602(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 1. března 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro podmínky vztahující se na programy zpětného odkupu a stabilizační opatření (C(2016)01357 - 2016/2614(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 8. března 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

Právní upozornění - Ochrana soukromí