Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 9. marts 2016 - Strasbourg

2. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Parlamentet havde modtaget følgende udkast til delegerede retsakter:

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de kriterier, den procedure og de krav, der finder anvendelse ved fastlæggelse af en accepteret markedspraksis samt betingelserne for bibeholdelse heraf, afvikling heraf eller ændring af betingelserne for accepten heraf (C(2016)01087 - 2016/2597(DEA))
Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 26 februar 2016
Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 673/2005 om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (C(2016)01092 - 2016/2598(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 26 februar 2016
Henvist til kor. udv.: INTA

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for clearingforpligtelsen (C(2016)01165 - 2016/2601(DEA))
Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 1 marts 2016
Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for indholdet af anmeldelser, der skal indgives til kompetente myndigheder og for indsamling, offentliggørelse og vedligeholdelse af listen over anmeldelser (C(2016)01224 - 2016/2602(DEA))
Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 1 marts 2016
Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for betingelserne for tilbagekøbsprogrammer og stabiliseringsforanstaltninger (C(2016)01357 - 2016/2614(DEA))
Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 8 marts 2016
Henvist til kor. udv.: ECON

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik