Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 9. maaliskuuta 2016 - Strasbourg

2. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille on toimitettu seuraavat ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 täydentämisestä antamalla teknisiä sääntelystandardeja hyväksytyn markkinakäytännön vahvistamista koskevista perusteista, menettelystä ja vaatimuksista sekä sen säilyttämistä, lopettamista tai hyväksymisehtojen muuttamista koskevista vaatimuksista (C(2016)01087 - 2016/2597(DEA))
vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 26. helmikuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus ylimääräisten tullien käyttöön ottamisesta tiettyjen Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 673/2005 muuttamisesta (C(2016)01092 - 2016/2598(DEA))
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 26. helmikuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä määritysvelvollisuutta koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)01165 - 2016/2601(DEA))
vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 1. maaliskuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja asetuksen (EU) N:o 596/2014 täydentämisestä toimivaltaisille viranomaisille toimitettavien ilmoitusten sisältöä sekä ilmoituksia koskevan luettelon kokoamista, julkaisemista ja ylläpitoa koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)01224 - 2016/2602(DEA))
vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 1. maaliskuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja asetuksen (EU) N:o 596/2014 täydentämisestä takaisinosto-ohjelmiin ja vakauttamistoimenpiteisiin sovellettavia edellytyksiä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)01357 - 2016/2614(DEA))
vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 8. maaliskuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö