Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 9 maart 2016 - Straatsburg

2. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

De volgende ontwerpen van gedelegeerde handelingen zijn aan het Parlement toegezonden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen betreffende de criteria, de procedure en de vereisten voor de vaststelling van een geaccepteerde marktpraktijk en de voorwaarden voor het handhaven, stopzetten of wijzigen van de acceptatievoorwaarden daarvan (C(2016)01087 - 2016/2597(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 26 februari 2016
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 673/2005 van de Raad tot vaststelling van aanvullende douanerechten op de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika (C(2016)01092 - 2016/2598(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 26 februari 2016
verwezen naar ten principale: INTA

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake de clearingverplichting (C(2016)01165 - 2016/2601(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 1 maart 2016
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft technische reguleringsnormen voor de inhoud van bij de bevoegde autoriteiten in te dienen kennisgevingen en het opstellen, openbaar maken en bijhouden van de lijst van kennisgevingen (C(2016)01224 - 2016/2602(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 1 maart 2016
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen voor de voorwaarden voor terugkoopprogramma's en stabilisatiemaatregelen (C(2016)01357 - 2016/2614(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 8 maart 2016
verwezen naar ten principale: ECON

Juridische mededeling - Privacybeleid