Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 9 martie 2016 - Strasbourg

2. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Următoarele proiecte de acte delegate au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea de standarde tehnice de reglementare în ceea ce privește criteriile, procedura și cerințele pentru stabilirea unei practici de piață acceptate, precum și cerințele pentru menținerea sa, încetarea sa sau modificarea condițiilor privind acceptarea sa (C(2016)01087 – 2016/2597(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 26 februarie 2016
Retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 673/2005 al Consiliului de instituire de drepturi vamale suplimentare la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii (C(2016)01092 - 2016/2598(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 26 februarie 2016
Retrimis fond: INTA

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru obligația de compensare (C(2016)01165 - 2016/2601(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 1 martie 2016
Retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru conținutul notificărilor care trebuie transmise autorităților competente și compilarea, publicarea și actualizarea listei notificărilor (C(2016)01224 - 2016/2602(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 1 martie 2016
Retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru condițiile aplicabile programelor de răscumpărare și măsurilor de stabilizare (C(2016)01357 - 2016/2614(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 8 martie 2016
Retrimis fond: ECON

Aviz juridic - Politica de confidențialitate