Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 9. marec 2016 - Strasbourg

2. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta, ki določa regulativne tehnične standarde o merilih, postopkih in zahtevah za odobritev sprejete tržne prakse ter zahtevah za ohranitev ali prenehanje prakse ali za spremembo pogojev za njeno odobritev (C(2016)01087 - 2016/2597(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja, dne 26. februarja 2016

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 673/2005 o vzpostavitvi dodatnih carin za uvoz nekaterih izdelkov s poreklom iz Združenih držav Amerike (C(2016)01092 - 2016/2598(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja, dne 26. februarja 2016

Posredovano pristojnemu odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za obveznost kliringa (C(2016)01165 - 2016/2601(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja, dne 1. marca 2016

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za vsebino obvestil, ki se predložijo pristojnim organom, ter glede zbiranja, objave in hrambe seznama obvestil (C(2016)01224 - 2016/2602(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja, dne 1. marca 2016

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe(EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi zregulativnimi tehničnimi standardi za določitev pogojev, ki se uporabljajo za programe ponovnega odkupa in ukrepe za stabilizacijo (C(2016)01357 - 2016/2614(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja, dne 8. marca 2016

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov