Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 9 март 2016 г. - Страсбург

3. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Директива на Комисията за изменение на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелства за управление на превозни средства (D043528/02 - 2016/2612(RPS) - срок: 8 юни 2016 г.)
Препращане на водещата комисия: TRAN

- Регламент на Комисията относно техническата спецификация за оперативна съвместимост на подсистемите за контрол, управление и сигнализация на железопътната система в Европейския съюз (D043613/04 - 2016/2595(RPS) - срок: 24 май 2016 г.)
Препращане на водещата комисия: TRAN

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 452/2014 по отношение на заличаването на образци за издадените разрешения на оператори от трети страни и за свързаните спецификации (D043875/01 - 2016/2603(RPS) - срок: 2 юни 2016 г.)
Препращане на водещата комисия: TRAN

- Регламент на Комисията за изменение на приложение IV към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на Streptomyces K61 (известнo по-рано като S. griseoviridis), Candida oleophila щам O, FEN 560 (наричано също така сминдух или прах от семена от сминдух), метил деканоат (CAS 110-42-9), метил октаноат (CAS 111-11-5) и смес от терпеноиди QRD 460 (D044028/02 - 2016/2613(RPS) - срок: 9 май 2016 г.)
Препращане на водещата комисия: ENVI

Правна информация - Политика за поверителност