Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 9. března 2016 - Štrasburk

3. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou.

- Směrnice Komise, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech (D043528/02 - 2016/2612(RPS) - lhůta: 8. června 2016)
předáno příslušnému výboru: TRAN

- Nařízení Komise o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a zabezpečení“ železničního systému v Evropské unii (D043613/04 - 2016/2595(RPS) - lhůta: 24. května 2016)
předáno příslušnému výboru: TRAN

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 452/2014, pokud jde o vypuštění šablon pro oprávnění vydávaná provozovatelům ze třetích zemí a pro související specifikace (D043875/01 - 2016/2603(RPS) - lhůta: 2. června 2016)
předáno příslušnému výboru: TRAN

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o Streptomyces K61 (dříve S. griseoviridis), Candida oleophila kmen O, FEN 560 (také řecké seno nebo prášek ze semen pískavice), methyl-dekanoát (CAS 110-42-9), methyl-oktanoát (CAS 111-11-5) a terpenovou směs QRD 460 (D044028/02 - 2016/2613(RPS) - lhůta: 9. května 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI

Právní upozornění - Ochrana soukromí