Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 9. marts 2016 - Strasbourg

3. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (D043528/02 - 2016/2612(RPS) - frist: 8 juni 2016)
henvist til kor. udv.: TRAN

- Kommissionens forordning om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for togkontrol- og kommunikationsdelsystemerne i jernbanesystemet i Den Europæiske Union (D043613/04 - 2016/2595(RPS) - frist: 24 maj 2016)
henvist til kor. udv.: TRAN

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 452/2014, således at modeller for de godkendelser, der udstedes til tredjelandsoperatører, og for de tilknyttede specifikationer udgår (D043875/01 - 2016/2603(RPS) - frist: 2 juni 2016)
henvist til kor. udv.: TRAN

- Kommissionens forordning om ændring af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår Streptomyces K61 (tidligere S. griseoviridis), Candida oleophila stamme O, FEN 560 (også kaldet bukkehorn eller bukkehornsfrøpulver), methyldecanoat (CAS-nr. 110-42-9), methyloctanoat (CAS-nr. 111-11-5) og terpenoidblanding QRD 460 (D044028/02 - 2016/2613(RPS) - frist: 9 maj 2016)
henvist til kor. udv.: ENVI

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik