Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 9. märts 2016 - Strasbourg

3. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta (D043528/02 - 2016/2612(RPS) - tähtaeg: 8. juuni 2016)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus Euroopa Liidu raudteesüsteemi juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemide koostalitluse tehnilise kirjelduse kohta (D043613/04 - 2016/2595(RPS) - tähtaeg: 24. mai 2016)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus. millega muudetakse määrust (EL) nr 452/2014 seoses kolmandate riikide käitajatele antavate lubade vormide ja nendega seotud käitamistingimuste väljajätmisega (D043875/01 - 2016/2603(RPS) - tähtaeg: 2. juuni 2016)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 IV lisa seoses Streptomyces K61 (varem S. griseoviridis), Candida oleophila O-tüve, FEN 560 (lambaläätse seemnetest jahvatatud pulber), metüüldekanaadi (CAS 110-42-9), metüüloktanaadi (CAS 111-11-5) ja terpenoidide seguga QRD 460 (D044028/02 - 2016/2613(RPS) - tähtaeg: 9. mai 2016)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

Õigusteave - Privaatsuspoliitika